byøkologi, Nordhavn registrering, regnvandsbassiner stævningsskove landbrugsplanlægning udsigtspunkt fortidsminder, pleje udbud af naturarealer til høslæt
1
CV, Julia Gram-Jensen 1 Græsningsprojekter Plejeplan for fredet område Naturhandleplanener2 Frivillig Naturpleje 1
§ 3 registrering Formidlingsprojekter Aktivitetsdag i Stavis Ådal forslag til indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo

Julia Gram-Jensen, Grøn forvalter Mail: mail@juliagramjensen.dk

 

(Navigér ved at bevæge musen over billedet)